Munaxin arvot

Eläinten hyvinvointi

Eläinten hyvinvointiin panostetaan Munaxilla, sillä hyvin huolehdittu kana tuottaa hyvät ja laadukkaat kananmunat. Tuottajiemme kanat voivat hyvin tuotantotavasta riippumatta. Eläinten hyvinvointia edistetään ohjeistamalla tuottajaa hyvään toimintatapaan, antamalla neuvoja rehustuksesta, keskustelemalla kananhoidosta ja auttamalla tarvittaessa laitehankinnoissa. Laaduntarkkailun myötä pystymme myös seuraamaan kanojen hyvinvointia.

Olemme mukana rehu- ja kananmunatuotannossa, joten tiedämme tarkalleen, mistä kananmunamme ovat peräisin.

Ympäristösuojelu

Kierrätys ja jätteen määrän minimoiminen on jatkuvaa kehitystä. Paperi, pahvi- ja muovijäte kierrätetään, sekajätteestä erotellaan energiajäte mikä menee poltettavaksi. Kananmunan kuoret päätyvät kalkitsemaan peltoja ja sivutuotteet päätyvät täydentämään eläinrehuja.

Tämän lisäksi ympäristö otetaan huomioon laite- ja välinevalinnoissa sekä päivittäisessä toiminnassa. Käytämme energiasäästävää teknologiaa. Olemme siirtyneet käyttämään munakeruussa kiertäviä muovikennoja, joiden käyttöikä on lähes 10 vuotta. Ajamme munamme itse jolloin on mahdollista suunnitella ajoreitit järkeviksi.

Munax Oy on Pakkausalan ympäristörekisteri RINKI Oy:n jäsen, ja kannamme näin vastuumme tuotantolaitoksena heidän kauttaan.

Elintarviketurvallisuus

Munax Oy:lle on myönnetty kansainvälisen vaatimustason FSSC 22000 -elintarviketurvallisuusjärjestelmän sertifikaatti, joka ohjaa päivittäistä toimintaamme.

Koulutamme henkilöstöä hyvään hygieniakäytäntöön Hygieniapassi-koulutuksella ja ylläpitävällä koulutuksella.

Kananmunat Suomessa ovat salmonellavapaita, mikä ei ole sattumaa, vaan tiukan valvonnan tulos. Seuraamme Eviran ohjeistusta salmonellavalvonnassa kaikilla osastoillamme; jokainen tuotettu erä nestemäistä tuotetta testataan, jokainen erä valmistettuja jalosteita testataan ja valvomme tarkasti myös, että tuottajamme seuraavat heille määriteltyä salmonellavalvontaohjelmaa. Korkea hygienia ja tarkka valvonta varmistavat parhaan mahdollisen laadun tuotteillemme.

 

Vastuullinen hankintapolitiikka

Raaka-ainehankinnoissa edellytämme tuottajalta parttiailmoituksen tekoa, mistä käy ilmi kanaparttian tiedot. Ylläpidämme toimittajarekisteriä, jotta tiedämme mistä raaka-aine tulee.

Edellytämme materiaalitoimittajilta lainsäädänön noudattamista. Vaadimme aina elintarviketurvallisuustodistusta niiltä osin kun materiaali on suoraan kosketuksissa elintarvikkeeseen.

Asiakaslupaukset

Pyrimme aina 100% toimitusvarmuuteen tuotteen sovitun laadun, määrän ja toimitusajan suhteen. Olemme joustava ja luotettava toimittaja, joka vastaa asiakkaan ja kuluttajan muuttuviin tarpeisiin. Meiltä lähtevät tuotteet ovat aina korkealaatuisia ja turvallisia käyttää!

Panostamme myös henkilökuntamme hyvinvointiin. 


Munax Oy:n arvot

Tutustu laatukaavioomme tästä >