Siipikarjatilan omavalvontakuvaus ja kirjanpitovaatimukset

Omavalvonta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 134 / 2006 edellyttää alkutuotannon toimijoilta omavalvonnan kuvausta. Tiedot tulee päivittää aina kun toiminnassa tehdään muutoksia, tarkastukset tiloille tehdään pääsääntöisesti 3 vuoden välein. Omavalvontalomake löytyy tästä.

Kirjanpitovaatimukset

Alkutuotantoasetuksessa on myös säädetty alkutuotantoon liittyvästä kirjanpidosta. Kirjanpito on oltava seuraavista asioista:

1. Kanoille syötetyt rehut mukaan lukien itse tuotetut:

 • rehujen nimi ja valmistaja
 • rehun toimitus pvm ja toimittaja
 • rehun käytön lopettamisajankohta silloin kun rehulla on varoaika
 • jos tuottajalla on eri tuotantotapoja , on tiedot eriteltävä kanaloittain
 • rehukirjanpito säilytettävä 5 vuotta

2. Kananmunat:

 • päivittäinen munatuotanto: päivittäin myytyjen tai muulla tavoin päivittäin toimitettujen munien määrä ja/tai paino sekä ostajien nimet ja osoitteet.

3. Kanojen lääkitys ja hoito:

 • käytetty lääke sekä lääkkeen määrä, antamispvm ja lääkkeen varoaika
 • mahdolliset muut hoidot, hoitojen pvm sekä varoajat
 • ell tekemät taudinmääritykset
 • lääkitystietoja säilytetään 5 vuotta

4. Sellaiset kanojen taudit, jotka voivat vaikuttaa elintarviketurvallisuuteen:

 • otetut näytteet, näytteenotto pvm ja niitten tulokset
 • tehdyt tutkimukset, tutkimus pvm ja niitten tulokset
 • myös esim. rehutehtaalta tulleita tutkimusilmoituksia

5. Kanat:

 • kunkin käytetyn tuotantotavan osalta on kirjattava alkuperä (toimittajan tunnus), hankintapäivä ja –ikä sekä lukumäärä.
 • kanojen poistopäivät ja –määrät

6. Muita asioita:

 • tuotannolle tärkeän laitteen rikkoutuminen
 • syötetyn rehun laatuvirhe

7. Alkutuotannon veden laatuvaatimukset:

a. Oman kaivon vesi pitää tutkituttaa vähintään kolmen vuoden välein. Vedestä on tutkittava ainakin Escherichia Coli ja suolistoperäiset enterokokit sekä arvioitava aistinvaraisesti väri ja haju. Ensimmäinen tutkimus on tehtävä ennen veden käyttöönottoa. Todistus käyttöönottotutkimuksista on säilytettävä pysyvästi! Muut tutkimustulokset tulee säilyttää vähintään 5 vuotta.

b. Jos käytössä on kunnallisen vesilaitoksen tai vesiosuukunnan vesi, tutkimuksia ei vaadita.

8. Kirjanpito säilytetään pääsääntöisesti 2 vuotta ellei muuta mainittu. Munatuottajien pitämiä rekistereitä ja asiakirjoja on säilytettävä vähintään vuosi.